31. marts 2010

At være tro mod sig selv, og navnet på min blog

Nogen vil måske undre sig over titlen på min blog. Den blev valgt lidt vilkårligt, men bunder i en fundamental erkendelse hos mig. Det er en metafor for livet.

Livet er som en ballon der er skabt for at svæve. Fylder du den rigtige luftart i den, vil den flyve. Den vil nå de højere luftlag, hvor begejstringen og lykken befinder sig. Fylder du den derimod med den varme luft du puster i den, vil den svæve et meget kort øjeblik, for derefter at falde til jorden. Den vil kræve kontinuerlig energi indtil den sygner hen, og bliver slatten.

At være tro imod os selv er i virkeligheden livets egentlige opgave, og den sværeste af dem alle.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar